حسابداری اموال و داراییهای ثابت

اموال و استهلاک دارایی ثابت
حسابداری اموال و داراییهای ثابت استهلاک استهلاک استهلاک Fixed asset and property accounting داراییهای ثابت اموال یا دارایی ثابت چیست اموال کلمه‌ای است عربی و جمع مال است. اموال در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا درتصرف کسی باشد، گفته می‌شود. در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند. در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول بوده و ارزش مبادله را دارا باشد....
ادامه مطلب