تاثیرات داده کاوی

داده کاوی وکاربردهای آن
هوش تجاری هوش تجاری بررسی تاثیرات  بکارگیری داده کاوی در کارائی وبسایتها و فروشگاههای آنلاین چکیده درحال حاضر داده ها محور اصلی فعالیتهای تجارت الکترونیک،  وبسایتها و فروشگاههای آنلاین می باشدکه از طریق تعاملات در سیستم ها با حجم بسیار بالا و انبوهی  شکل می گیرند پس نیاز به ابزاري است که بتوان داده هاي ذخیره شده را پردازش کرده و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار مدیران جهت تصمیم گیری آگاهانه قرار دهد .در این راستا دانش داده کاوي در سال هاي...
ادامه مطلب